Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дизайн-проектування (графічний дизайн)/ Укладач І. О.Вербіцька. Тернопіль : ТНПУ, 2018. 21с.Зaвaнтaжити

Методичні рекомендації до написання кваліфікаційного проекту  для студентів спеціальності «Дизайн», спеціалізації «Дизайн середовища» / Укладачі Дячок О.М., Дацюк Н.М., Нетриб’як М.М., Тобілевич Г.М. Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2018. 27 с.  Зaвaнтaжити

Методичні рекомендації до написання кваліфікаційного проекту  для студентів спеціальності «Дизайн», спеціалізації «Графічний дизайн» / Укладачі Цідило І.І., Тютюнник І.С. Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2018. 27 с. Зaвaнтaжити

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з рисунка (графіки). Видання змінене та доповнене / Укладач І. С. Тютюнник. Тернопіль: ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2022. 46 с. Зaвaнтaжити

Методичні рекомендації до виконання випускної кваліфікаційної роботи для здобувачів першого бакалаврського рівня освіти спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. Навчальне видання / Укладачі: Р. Вільгушинський, М. Маркович, Н. Слободна – Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2023. – 21 с. Зaвaнтaжити

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з основ реставрації для здобувачів першого бакалаврського рівня освіти спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. Навчальне видання / Укладачі: Р. Вільгушинський, П. Гаврас, М. Маркович, Н. Слободна – Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2023. – 43 с. Завантажити

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з скульптури для здобувачів першого бакалаврського рівня освіти спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. Навчальне видання / Укладачі: Р. Вільгушинський, П. Гаврас, М. Маркович, Н. Слободна. Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2023. 18 с.Зaвaнтaжити

Методичні рекомендації та програма навчальної практики (бібліотечно-архівної) для здобувачів першого бакалаврського рівня освіти спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. Навчальне видання / Укладачі: Р. Вільгушинський, М. Маркович, Н. Слободна. Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2023. 27 с.Зaвaнтaжити

Методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи з курсу Рисунок тема «Рисунок голови людини»: для бакалаврів напряму підготовки: 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) та 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. Навчальне видання / Укладачі: С. Вольська, З. Мацишина, Н. Рублевська. Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2023. 14 с.Зaвaнтaжити

Засоби сюжетної композиції (на прикладі графічних робіт): методичні рекомендації [Електронне видання] / Укладач І. С. Тютюнник. Тернопіль : ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2023. 43 с. Зaвaнтaжити