1. Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка в 2022 році 
 2. Додаток 1 до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка в 2022 році Перелік рівнів вищої освіти та спеціальностей (напрямів підготовки), за якими оголошується прийом на навчання (перший курс), ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання (Громадяни України)
 3. Додаток 2 до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка в 2022 роціПерелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів)
 4. Додаток 3 до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка в 2022 роціПерелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра
 5. Додаток 4 до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка в 2022 роціПерелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка
 6. Додаток 5 до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка в 2022 році Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2022 році
 7. Додаток 6 до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка в 2022 роціТаблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200
 8. Додаток 7 до до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка в 2022 роціПерелік наказів державних замовників, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення
 9. Додаток 8 до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка в 2022 роціПерелік конкурсних предметів для іноземців та осіб без громадянства для вступу на перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
 10. Додаток 9 до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка в 2022 роціПерелік акредитованих освітніх програм/спеціальностей
 11. Додаток 10 до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка в 2022 роціПравила прийому до аспірантури Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка на 2022 рік
 12. Додаток 11 до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка в 2022 роціПравила прийому до докторантури Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка на 2022 рік
 13. Додаток 12 до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка в 2022 році
 14. Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення

Положення про мотиваційний лист абітурієнта