Перший (бакалаврський) рівень

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)

014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

022 Дизайн

022 Графічний дизайн

022 Дизайн середовища

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

026 Сценічне мистецтво (Акторське мистецтво)

Другий (магістерський) рівень

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)

014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

022 Дизайн

022 Дизайн 2021 р.

022 Дизайн 2022 р. (проєкт)

025 Музичне мистецтво

026 Сценічне мистецтво (Акторське мистецтво)

026 Cценічне мистецтво (Режисура івент-проектів)

Зауваження і пропозиції стейкхолдерів щодо освітньо-професійної програми «Режисура івент-проектів» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 026 «Сценічне мистецтво»
Анкета для пропозицій громадського обговорення змісту освітньо-професійної програми  «Режисура івент-проектів» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 026 Сценічне мистецтво

Громадське обговорення