Завідувач 

кандидат мистецтвознавства, професор, заслужений діяч мистецтв України 
Людмила Степанівна Ванюга 

Лаборант 
Панасюк Катерина Володимирівна 

Поштова скринька: teatr.kaf@gmail.com  


Склад кафедри 

Зараз на кафедрі працює 13 викладачів 

4 професори:

3 доценти:

6 асистенти:

3 концертмейстери :


Історія кафедри

У 2005 році в Інституті мистецтв Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка було здійснено перший набір студентів за спеціальністю «Театральне мистецтво». Керівництво навчальним процесом здійснювала кафедра музикознавства, методики музичного виховання та акторської майстерності під керівництвом доктора мистецтвознавства, професора Олега Смоляка.

Внаслідок реорганізації в Інституті мистецтв з 1 вересня 2009 року створено кафедру театрального мистецтва. Завідувачем кафедри став народний артист України, професор Вячеслав Антонович Хім’як. На час створення кафедри тут працювало 13 викладачів, з них:  2 народних артисти України, 2 заслужених артисти України, 1 доктор наук, професор та 1 кандидат наук, доцент. 


Навчальна робота

гідно отриманих ліцензій кафедра здійснює освітню діяльність за напрямом підготовки 02 «Культура і мистецтво» за спеціальністю 026 «Сценічне мистецтво».

На факультеті кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін:

акторський тренінг

• вокал

• вокальний ансамбль

• грим

• історія   театру

• історія і теорія кіномистецтва

• історія костюму та побуту

• майстерність актора

• народна  творчість

• організація театрально-гурткової роботи

• основи режисури

• підготовка бакалаврської роботи

• практика

• робота актора з мікрофоном

• сценічний бій

• сценічна мова

• сценічний рух

• театральний менеджмент

• художнє слово


Про кафедру

Навчально-виховну роботу зі студентами на кафедрі проводять як викладачі, які пройшли відповідну фахову підготовку, так і театральні практики – кращі актори та режисери Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. Т.Г.Шевченка: завідувач кафедри  театрального мистецтва народний артист України, професор Вячеслав Хім`як, народні артисти України, професори Ярослав Лемішка, Олег Мосійчук, заслужені артисти України, доцент Борис Репка та Микола Бажанов, актори театру: Євген Лацік, Маргарита Василишин.

Працюють на кафедрі кандидат мистецтвознавства, професор Людмила Ванюга, асистенти Світлана Матвіїшин та Марія Кирея.Заняття з майстерності актора, сценічного руху, сценічної мови проводяться на базі Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. Т.Г.Шевченка, з яким університет уклав угоду про співпрацю. Театр забезпечує повноцінну навчальну і дипломну практику, надає малу та основну сцену для показу курсових робіт та дипломних вистав. 
Як свідчать випуски останніх років – освічений актор, який володіє методами роботи над створенням високохудожніх образів є конкурентно спроможнім у сфері театрального мистецтва.

Випускники кафедри театрального мистецтва сьогодні є акторами Тернопільського академічного українського драматичного театру ім. Т.Г.Шевченка, Чернівецького академічного музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської, Хмельницького академічного театру ім. М.Старицького, Львівського академічного обласного музично-драматичного театру ім. Юрія Дрогобича, Коломийського академічного обласного українського драматичного театру ім. І. Озаркевича, Мукачівського російського драматичного театру, Львівського академічного театру ім. Леся Курбаса.

Колектив кафедри постійно працює над удосконаленням навчального процесу з кафедральних дисциплін. Викладачами розроблено систему змістових модулів з відповідних навчальних курсів, систему оцінювання індивідуальної наукової та творчої роботи студентів, створено інтерактивні комплекси навчально-методичного забезпечення дисциплін, тестові системи оцінювання та розроблено робочі програми з кафедральних дисциплін за вимогами кредитно-модульної системи навчального процесу. 


Науково-творчі здобутки кафедри

За останні роки викладачами кафедри було опубліковано близько 50 наукових та науково методичних праць. Серед них навчально-методичний посібник «Тлумачний словник театральних термінів» автор П. Мрига, навчально-методичний посібник «Акторська майстерність: тренінг» автор В. Хім’як, статті в журналах «Наукові записки ТНПУ. Серія: Мистецтвознавство», «Мистецтвознавчі записки» НАКККіМ, «Просценіум», наукових збірках, інших фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях. Серед творчих досягнень викладачів кафедри акторські та режисерські роботи на сцені Тернопільського академічного  українського драматичного театру ім Т. Г. Шевченка.За останні роки викладачами кафедри було опубліковано близько 50 наукових та науково методичних праць. Серед них навчально-методичний посібник «Тлумачний словник театральних термінів» автор П. Мрига, навчально-методичний посібник «Акторська майстерність: тренінг» автор В. Хім’як, статті в журналах «Наукові записки ТНПУ. Серія: Мистецтвознавство», «Мистецтвознавчі записки» НАКККіМ, «Просценіум», наукових збірках, інших фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях. Серед творчих досягнень викладачів кафедри акторські та режисерські роботи на сцені Тернопільського академічного  українського драматичного театру ім Т. Г. Шевченка.