ПІПРікФорма навчанняТема дисертаційного дослідження/науковий керівникСтатті у фахових виданняхІнші статті/ тезиУчасть в конференціях  Неформальна освіта (з отриманням сертифікату)  
Задорожна Тетяна Андріївна4вечірня«Концептосфера української академічної пісні» Науковий керівник: кандидат мистецтвознавства, професор, заслужений діяч мистецтв України Водяний Богдан Остапович  1.Водяний Б., Задорожна Т. Українська академічна пісня у сучасному соціокультурному просторі. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Напрям «Мистецтвознавство»: збірник наукових праць.  Випуск № 38. Рівне, 2021. С. 88-94. DOI: 10.35619/ucpmk.v38i.473
2.Задорожна Т.      Стильові модифікації жанру української академічної пісні: герменевтичний дискурс. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених.Випуск № 55. Дрогобич, 2022. С. 80-88. DOI: 10.24919/2308-4863/55-1-12.
3.Задорожна Т. Поезія Лесі Українки як адепта модерну у дискурсі концептосфери української академічної пісні. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Напрям «Мистецтвознавство» : зб. наукових праць. Випуск № 46. Рівне, 2023. С. 135-141. DOI:https://doi.org/10.35619/ucpmk.v46i.687          
1.Задорожна Т. Семантика академічної пісні як знакової мислеформи української музичної творчості: епістемологічний аспект. Baltic Journal of Legal and Social Sciences, 2022 No.  2.  С. 65-70. Doi.org/10.30525/2592-8813-2022-2-11  
2.Задорожна Т. Поняття «концептосфера» в контексті постмодерної музикознавчої думки. Тенденції розвитку дизайну, дизайн-освіти та мистецтва: зб. тез міжнародної наук.-практ. конф. 19 травня 2023 року, м. Київ. С. 60–63.      
3.Задорожна Т. Жанрово стильові перетини сучасної української академічної пісні». Мистецтво у нелінійному просторі : зб. матеріалів ІІ Міжнародної наук.-практ. конф. (19-20 жовтня 2023 р.). Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023.   С. 106-110. URL : http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/31169    
4.Задорожна Т. Семантеми української академічної пісні в парадигмі етнонаціональної ідентичності української музичної творчості. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Україна. Європа. Світ. Історія та імена в культурно-мистецьких рефлексіях». м. Київ. 2–4 листопада 2023 року (прийнято до опублікування);
1.VI Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів «Музична та хореографічна освіта в контексті культурного розвитку».  Одеса. 15-16 жовтня 2020 р. Тема доповіді: «До проблеми аналізу сучасного вокального виконавства на Тернопільщині». 2.Міжнародна науково-практична онлайн конференція «Кобзарство: діалог модерної перформації та духовної традиції». Тернопіль. 18 листопада 2020 р.
3.Всеукраїнська науково-практична конференція «Музична освіта та виконавство: теорія, методика, інноваційні концепції розвитку». Ніжин. 23-24 квітня 2021 р. Тема доповіді: «Особливості презентації української академічної вокальної творчості у сучасній концертно-виконавській практиці».
4.Звітна науково-практична конференція студентів та аспірантів Факультету мистецтв. Тернопіль. 2 червня 2021 р.
5.Міжнародна науково-творча конференція «Захід-Схід: культура і мистецтво присвячується пам’яті В. Ребікова і В. Малішевського». Одеса. 25-26 вересня 2021 р. Тема доповіді: «Презентація української академічної пісні у концертно-виконавській практиці на сучасному етапі».
6.Водяний Б., Задорожна Т. Науково-практична конференція VI міжнародного фестивалю народно-інструментального мистецтва «Південна Пальміра. Одеса. 12-14 листопада 2023 р. Тема доповіді: «Вокально-інструментальні жанри у сфері народно-академічного виконавства ».
1.Підвищення кваліфікації в обсязі 3 кредити, (90 год.) за напрямом народно-інструментальне мистецтво. В рамках VI Міжнародного фестивалю народно-інструментального мистецтва «Південна Пальміра». 12-14 листопада2023 р. м. Одеса.
Шерстій Уляна Ігорівна4денна“Молодіжні музичні фестивалі-конкурси на Тернопільщині у контексті соціокультурних реалій початку ХХІ століття” Науковий керівник: кандидат мистецтвознавства, професор, заслужений діяч мистецтв України Водяний Богдан Остапович1. Шерстій У. І., Водяний Б. О. Специфіка та регіональні особливості проведення конкурсу вокалістів та хорових колективів імені Соломії Крушельницької у Тернополі Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Напрям «Мистецтвознавство» : зб. наукових праць. Випуск № 38. Рівне, 2021. С. 23-31. DOI: https://doi.org/10.35619/ucpmk.v38i.463
2.Шерстій У. І. Музичні фестивалі та конкурси Тернопільщини в аспекті проблеми формування національно-культурної ідентичності молоді. Музикознавча думка Дніпропетровщини. зб. наукових праць. випуск № 25 (подано до друку)      
1. Шерстій У. І. Молодіжні музичні фестивалі і конкурси у нелінійному мистецькому просторі. Мистецтво у нелінійному просторі: зб. Матеріалів ІІ Міжнародної наук.-практ. конф. (19-20 жовтня 2023р. ) Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. С. 186-189. URL : http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/31280
2.Шерстій У. І. Особливості проведення мистецьких фестивалів і конкурсів у дистанційному форматі. Шісдесят сьомі економіко-правові дискусії. серія: Соціальні та гуманітарні науки. 2022. С.45-51. URL: http://www.spilnota.net.ua/data/downloads/file_1661282150.pdf  
3.Шерстій У. І. Різножанровість як тенденція розвитку музичних фестивалів і конкурсів Тернопільщини. Теорія та практика мистецької едукації у цивілізаційних викликах сьогодення. Дрогобич. 2022. С. 281-284. URL: http://www.ir.dspu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1913/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84.-282-285.pdf                
  4.Шерстій У. І. Відкритий Тернопільський міський студентський пісенний фестиваль-конкурс «Окрилені піснею» в контексті культурно-національного життя міста. Тенденції розвитку дизайну, дизайн-освіти та мистецтва: зб. тез міжнародної наук.-практ. конф. 19 травня 2023 року, м. Київ. С. 200-203.
1.Міжнародна науково-практична онлайн конференція «Кобзарство: діалог модерної перформації та духовної традиції». Тернопіль. 18 листопада 2020 р.  
2.Звітна науково-практична конференція студентів та аспірантів Факультету мистецтв. Тернопіль. 2 червня 2021 р.  
3.XVII Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія розвитку світової та української культури: сучасні акценти та перспективи». Рівне. 18-19 листопада 2021 р.. Тема доповіді: «Специфіка та регіональні особливості проведення конкурсу вокалістів та хорових колективів імені Соломії Крушельницької у Тернополі».
4.Всеукраїнська науково-практична конференція «Музична освіта та виконавство: теорія, методика, інноваційні концепції розвитку» в межах ХІХ Всеукраїнського юніорського конкурсу музично-виконавської майстерності імені академіка О. С. Тимошенка. м. Ніжин. 23024 квітня 2021 р. Міжнародна наукова інтернет-конференція «Шісдесят сьомі економіко-правові дискусії». м. Львів (Україна) – м. Переворськ (Польща). 28-29 липня 2022 р.;  
5.Міжнародна науково-практична конференція «Тенденції розвитку дизайну, дизайн-освіти та мистецтвознавства». м. Київ. 19 травня 2023 р.   6.Науково-практична конференція «Українське народно-інструментальне мистецтво: митець-особистість» в рамках VI міжнародного фестивалю народно-інструментального мистецтва «ПІВДЕННА ПАЛЬМІРА». м. Одеса. 12-14 листопада 2023 р.  
7.ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Мистецтво у нелінійному просторі». Тернопіль. 2023. Тема доповіді: «Молодіжні музичні фестивалі і конкурси у нелінійному мистецькому просторі»
1.«Вокальний майстер-клас «Рівновага голосу» Йоахіма Шефера (Берлін, Німеччина) 25-27 вересня 2023 р. м. Тернопіль» 2.Підвищення кваліфікації за напрямом народно-інструментальне мистецтво в рамках VI міжнародного фестивалю народно-інструментального мистецтва «Південна Пальміра» (12-14 листопада 2023 р. м. Одеса) 3.Міжнародна зимова школа Жана Моне «Менеджмент академічних проектів та ефективна комунікація».Національний університет харчових технологій. м.Київ.5-7 грудня 2923 р. м. Київ. № JM 319-2023 D    
Пронь Софія Орестівна3вечірня“Музично-виконавська діяльність бандуристів в національно-визвольному русі ХХ століття” Науковий керівник: кандидат мистецтвознавства, доцент Євгеньєва М. В.   1.Пронь С. Культурно-мистецька діяльність бандуристів в умовах воєнного стану.  Мистецтво у нелінійному просторі : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 жовтня 2023 р.). Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. С. 159-163
2.Всеукраїнська науково-практична конференція «Українське народно-інструментальне мистецтво: митець-особистість до 110-річчя Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової» (в рамках VІ Міжнародного фестивалю нородно-інструментального мистецтва «Південна Пальміра») Одеса – 13 листопада 2023 р. «Повстанський фольклор крізь призму творчості бандуристів сьогодення».  
1.Всеукраїнська науково-практична конференція: “Українське народно-інструментальне мистецтво: митець-особистість до 110-річчя Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової» (в рамках VІ Міжнародного фестивалю нородно-інструментального мистецтва «Південна Пальміра») Одеса – 13 листопада 2023 р. Тема доповіді: «Повстанський фольклор крізь призму творчості бандуристів сьогодення».
2.ІІ Міжнародна науково-практична конференція «МИСТЕЦТВО У НЕЛІНІЙНОМУ ПРОСТОРІ». Тема доповіді: «Культурно-мистецька діяльність бандуристів в умовах воєнного стану». 3.Міжнародна науково-практична онлайн-конференція: «Кобзарство: діалог модерної перформації та духовної традиції». Тема доповіді:
1.Підвищення кваліфікації в обсязі 3 кредити, (90 год.) за напрямом народно-інструментальне мистецтво. В рамках VI Міжнародного фестивалю народно-інструментального мистецтва «Південна Пальміра». 12-14 листопада2023 р. м. Одеса.
Яценко Галина Володимирівна3денна“Українська духовна пісня як феномен національної музичної культури” Науковий керівник: кандидат мистецтвознавства, професор, заслужений діяч мистецтв України  Водяний Богдан Остапович  1. Яценко Г. Особливості розміщення традиційного духовно-пісенного контенту на платформі «YouTube». Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку напрям: «Мистецтвознавство»: збірник наукових праць. Вип. №46. Рівне, 2023. С.146-153. DOI: https://doi.org/10.359/ucpmk.v46i.689
2. Яценко Г., Водяний Б.Стильові особливості сучасних українських духовних пісень (на матеріалі діяльності хорового ансамблю Молодіжного духовного театру-студії «Воскресіння»). Збірник наукових статей “Музикознавча думка Дніпропетровщини”. Дніпро, 2024. № 25 (подано до друку)
1. Яценко Г. Українська духовна пісня у ціннісному вимірі сучасного суспільства. Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: зб. тез ІV Міжнародної наук.-практ. конференції (13-14 травня 2022 року, м. Тернопіль). Тернопіль : Вектор ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. С. 243–246. URL : http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/25876
2. Яценко Г. Сотеріологічна місія української духовної пісні. Шістдесят сьомі економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки, секція Мистецтвознавство (28-29.07.2022). URL : http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-4026/
3. Яценко Г. Функційне значення духовної пісні в сучасному українському суспільстві. Теорія та практика мистецької едукації у цивілізаційних викликах сьогодення : зб. матеріалів VII Міжнародної наук.-практ. конф. (м. Дрогобич, 8-9 грудня 2022 р.). Дрогобич, 2022. С. 397-400. URL : http://www.ir.dspu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1933/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84.-398-401.pdf
4. Яценко Г. Українські традиційні духовні піснеспіви в контексті сучасного культуропростору. Мистецтво у нелінійному просторі : зб. матеріалів ІІ Міжнародної наук.-практ. конф. (19-20 жовтня 2023 р.). Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. С. 210-213. URL : http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/31287
1.  IV Міжнародна науково-практична конференція «Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід». Тернопіль 13-14 травня 2022 р. Тема доповіді: «Українська духовна пісня у ціннісному вимірі сучасного суспільства»  
2.  VII Міжнародна науково-практична конференція Теорія та практика мистецької едукації у цивілізаційних викликах сьогодення (8-9 грудня 2022 р.). Тема доповіді: «Функційне значення духовної пісні в сучасному українському суспільстві». Дрогобич, 2022
3.  Наукова конференція студентів та аспірантів факультету мистецтв ТНПУ ім. В. Гнатюка. (23 травня 2023 р.). Тернопіль 2023  
4.  ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Мистецтво у нелінійному просторі» (19-20 жовтня 2023 р.).  Тема доповіді: «Українські традиційні духовні піснеспіви в контексті сучасного культуропростору».  
 
Буранич Степан Ігорович2денна“Трансформаційні процеси в західноукраїнській традиційній народній інструментальній музиці” Науковий керівник: доктор мистецтвознавства, професор Смоляк О.С.1. Буранич Степан  Мистецька гордість Тернопільщини у минулому й сьогоденні. Колективна монографія / А. Баньковський, С. Буранич, С. Вольська, М. Євгеньєва та ін.; Головна редакція Олег Смоляк, доктор мистецтвознавства, професор, Тернопіль, 2023. 184 с. «Микола Шамлі – відомий тернопільський композитор, аранжувальник». http://www.library.tnpu.edu.ua/images/stories/vudannja_tnpu/2023_vudannja_pdf/Smoljak_o_1.pdf    1. Буранич Степан «Тернарний склад виконавців на традиційних народних інструментах Західного Поділля». Всеукраїнська науково-практична конференція «Українське народно-інструментальне мистецтво: митець-особистість до 110-річчя Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової» (в рамках VІ Міжнародного фестивалю нородно-інструментального мистецтва «Південна Пальміра») Одеса – 13 листопада 2023 р.
2. Буранич Степан. «Вплив зовнішніх і внутрішніх факторів на трансформацію традиційних інструментальних ансамблів (на матеріалі с. Настасів Тернопільської області)» Міжнародна науково-творча конференція has participated in the International Scientific and Practical Conference «ТРАНСФОРМАЦІЯ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ І КУЛЬТУРИ: ТРАДИЦІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ» Одеса, 29-30.04, 01.05 2023 р.
1. Буранич Степан. «Гармонічний спосіб мислення учасників традиційних інструментальних ансамблів Західного Поділля» (С. 93-98). Мистецтво у нелінійному просторі: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції / редкол. :
З. М. Стельмащук (гол. Ред.) та ін. Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2023. 294 с. http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/31162/1/BURANYCH.pdf      
1.Підвищення кваліфікації в обсязі 3 кредити, (90 год.) за напрямом народно-інструментальне мистецтво. В рамках VI Міжнародного фестивалю народно-інструментального мистецтва «Південна Пальміра». 12-14 листопада2023 р. м. Одеса  
Водяна Марія Богданівна2вечірня«Становлення та розвиток оркестрового виконавства Тернопільщини в контексті культурно-мистецького життя краю» Науковий керівник: доктор мистецтвознавства, професор Смоляк О.С.  Водяна М., Кріль М. Прем’єрні концерти академічного симфонічного оркестру Тернопільської обласної філармонії як джерело творчої інспірації для музичної спільноти міста Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Напрям: Мистецтвознавство. Випуск 46/2023. С. 107–114. DOI: https://doi.org/10.35619/ucpmk.v46i.6811.Водяна М. Психолого-педагогічні аспекти формування особистості альтиста-виконавця. Освітній культурно-мистецький простір: минувшина, сьогодення, перспективи”. Другі наукові педагогічні читання, присвячені 80-річчю заснування Теребовлянського фахового коледжу культури і мистецтв: матеріали доповідей. 19 лютого 2021р. Київ-Тернопіль-Теребовля. С. 89-92. Водяна М. Жанрово-стильова палітра колективного інструментального виконавства Тернопільщини. Мистецтво у нелінійному просторі: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції / редкол.: З.М. Стельмащук (гол. ред.) та ін. Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2023. С. 99–102. http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/31165/1/VODIANA%2c.pdfДругі наукові педагогічні читання, присвячені 80-річчю заснування Теребовлянського фахового коледжу культури і мистецтв: матеріали доповідей. 19 лютого 2021р. Київ-Тернопіль-Теребовля. Тема доповіді: “Психолого-педагогічні аспекти формування особистості альтиста-виконавця”. Міжнародна науково-практична конференція “Мистецтво у нелінійному просторі” (19-20 жовтня 2023 р.). Тема доповіді: “Жанрово-стильова палітра колективного інструментального виконавства Тернопільщини”.Навчальна програма “Досягнення емоційної стабільності учнів в рамках предмету музичного мистецтвав загальноосвітній школі” (1 кредит). Сертифікат № 20230305. Український католицький університет, гуманітарний факультет.
Лазечко Назар Володимирович1 “Український модерн-авангард в контексті європейської камерно-інструментальної музики ХХ-ХХІ ст.” Науковий керівник: кандидатка мистецтвознавства, доцентка Гиса О. А.1. Oksana Hysa, Yuxuan Li, Vitaliy Nyemiy, Bei Liu, Nazar Lazechko. THE JAGIELLONIAN CULTURAL COMPLEX IN THE INTELLECTUAL BIOGRAPHY OF OLEKSANDR KOZARENKO. Rio de Janeiro: Synesis, 2024. V. 16. № 1. S. 188-196. URL: https://seer.ucp.br/seer/index.php/synesis/article/view/2895   1. Міжнародна науково-практична конференція “Мистецтво у нелінійному просторі” (Тернопіль, 19-20 жовтня 2023 р.). Тема доповіді: “Основні етапи і тенденції розвитку камерно-інструментального жанру в європейській та українській музиці ХХ-ХХІ ст.”. 
Катинський Іван Борисович1денна“Щедрівки Західного Поділля в контексті християнізації жанру” Науковий керівник: доктор мистецтвознавства, професор Смоляк О.С.     1.Катинський І.Християнські мотиви в щедрівках Західного Поділля. Мистецтво у нелінійному просторі: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції / редкол.: З.М. Стельмащук (гол. ред.) та ін. Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2023. С. 118-120.  1. Міжнародна науково-практична конференція “Мистецтво у нелінійному просторі” (Тернопіль, 19-20 жовтня 2023 р.). Тема доповіді: Християнські мотиви в щедрівках Західного Поділля”»   
Головко Тарас Володимирович1денна“Народне багатоголосся Тернопільщини: історія становлення та виконавські типи” Науковий керівник: доктор мистецтвознавства, професор Смоляк О.С.     1.Головко ТНародне багатоголосся Тернопільщини: історія Становлення та виконавські типи. Мистецтво у нелінійному просторі: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції / редкол.: З.М. Стельмащук (гол. ред.) та ін. Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2023. С. 103-106.  1. Міжнародна науково-практична конференція “Мистецтво у нелінійному просторі” (Тернопіль, 19-20 жовтня 2023 р.). Тема доповіді: “Народне багатоголосся Тернопільщини: історія Становлення та виконавські типи” 
Нємий Віталій Сергійович1денна“Жанрово-стильові новації вокально-хорового мистецтва у творчості  сучасних українських композиторів” Науковий керівник: кандидатка мистецтвознавства, доцентка Гиса Оксана Андріївна1. Oksana Hysa, Yuxuan Li, Vitaliy Nyemiy, Bei Liu, Nazar Lazechko. THE JAGIELLONIAN CULTURAL COMPLEX IN THE INTELLECTUAL BIOGRAPHY OF OLEKSANDR KOZARENKO. Rio de Janeiro: Synesis, 2024. V. 16. № 1. S. 188-196. URL: https://seer.ucp.br/seer/index.php/synesis/article/view/2895   1. Міжнародна науково-практична конференція “Мистецтво у нелінійному просторі” (Тернопіль, 19-20 жовтня 2023 р.). Тема доповіді: “Стильові новації української композиторської школи Василя Безкоровайного та Мирослава Скорика”. 
Ткач Роман Іванович1денна“Розвиток народно-інструментального виконавства на сучасному етапі”   Науковий керівник: кандидат мистецтвознавства, доцент Щур Людмила Богданівна   1. Ткач Р. Вплив регіональних традицій на розвиток народно-інструментального виконавства. Мистецтво у нелінійному просторі : збірник матеріалів ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Тернопіль, 19-20 жовтня 2023 р.). Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. С.176-178. URL : http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/31274  1. Міжнародна науково-практична конференція “Мистецтво у нелінійному просторі” (м. Тернопіль, 19-20 жовтня 2023 р.). Тема доповіді: “Вплив регіональних традицій на розвиток народно-інструментального виконавства”.1.Міжнародна Зимова Школа Жана Моне «Менеджмент академічних проєктів та ефективна комунікація». Національний університет харчових технологій. Київ,  5-7 грудня 2023 року. Сертифікат учасника № JM 180-2023D  
Галела Христина Василівна1вечірня“Українська музична естрада початку ХХІ століття: тенденції розвитку”   Науковий керівник: кандидат мистецтвознавства, доцент Щур Людмила Богданівна1. Міжнародна науково-практична конференція “Мистецтво у нелінійному просторі” (м. Тернопіль, 19-20 жовтня 2023 р.).