Положення про аспірантуру https://tnpu.edu.ua/about/public_inform/upload/2023/Poloshennja_pro_pidh_PhD_d.n.pdf

ОПП 025. Музичне мистецтво. 2022 рік https://tnpu.edu.ua/about/public_inform/akredytatsiia%20ta%20litsenzuvannia/osvitni_prohramy/PhD/ONP_Muzychne_mysteztvo_025_2022.pdf 

ОПП 025. Музичне мистецтво. 2023 рік https://tnpu.edu.ua/about/public_inform/akredytatsiia%20ta%20litsenzuvannia/osvitni_prohramy/PhD/025_2023.pdf 

Положення про академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка https://tnpu.edu.ua/about/public_inform/academ_dobrochesnist/polozhennia_pro_academich_dobroches.jpg.pdf 

Кодекс академічної доброчесності Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка https://tnpu.edu.ua/about/public_inform/academ_dobrochesnist/kodeks_academich_dobroches.pdf