Декан: Стельмащук Зіновій Миколайович кандидат педагогічних наук, доцент

Заступник декана з навчальної роботи: Баньковський Анатолій Михайлович заслужений працівник культури України, доцент.

Заступник декана з наукової роботи: Топорівська Ярослава Володимирівна кандидат педагогічних наук, доцент.

Заступник декана з міжнародного співробітництва: Гиса Оксана Андріївна кандидат мистецтвознавства, доцент

Заступник декана з виховної роботи:Ороновська Лариса Дмитрівна кандидат педагогічних наук, доцент

Провідний фахівець деканату: Марущак Жанна Орестівна

Поштова скринька: inmyst@ukr.net

Офіційний сайт: name-facmyst.tnpu.edu.ua

Адреса:
вул. В. Винниченка, 10, корп. № 3, каб. 322, м. Тернопіль, 46027
Tелефон: (0352) 53-76-11

Історія факультету


Підвалини спеціальності „Музичне мистецтво”, на базі якої згодом утворився факультет мистецтв у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка, були закладені 1980 року на факультеті підготовки вчителів початкових класів в умовах двопрофільної спеціальності „Педагогіка і методика початкового навчання з додатковою спеціальністю «Музика» (1980-1992 р.р.) та «Педагогіка і методика початкового навчання з додатковою спеціальністю «Образотворче мистецтво» (1989-2004 р.р.). 1985-1992 роки позначились активними пошуками у напрямку вдосконалення моделі вчителя музики, який повинен був мати широку культурологічну орієнтацію і високий мистецький рівень. В результаті у 1992 році була відкрита нова спеціальність «Музичне виховання», а згодом утворився музично-педагогічний факультет (1993 р.). У 2005 році, в зв’язку з ліцензуванням та першим набором студентів на спеціальність «Театральне мистецтво» і переводом студентів спеціальності «Образотворче мистецтво» на музично-педагогічний факультет, його перейменовано в Інститут мистецтв, а 2013 року – реорганізорвіано у факультет мистецтв.Сьогодні на факультеті навчається 610 здобувачів вищої освіти за 9- ма освітньо-професійними програмами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, а саме: в галузі знань 01 Освіта/Педагогіка – 014.13 «Середня освіта (Музичне мистецтво)», 014.12 «Середня освіта (Образотворче мистецтво)», в галузі знань 02 Культура і мистецтво – 021 «Фотомистецтво та візуальні практики», 022 «Графічний дизайн», «Дизайн середовища», 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», 024 «Хореографія», 025 «Музичне мистецтво», 026 «Сценічне мистецтво (Акторське мистецтво)». Також здійснюється підготовка ЗВО другого (магістерського) рівня вищої освіти за 6-ма освітньо-професійними: 014.13 «Середня освіта (Музичне мистецтво)», 014.12 «Середня освіта (Образотворче мистецтво)», 025 «Музичне мистецтво», 022 Дизайн», 026 «Сценічне мистецтво (Акторське мистецтво)», «Режисура івент-проєктів». Окрім цього за освітньо-науковою програмою 025 «Музичне мистецтво» здійснюється підготовка докторів філософії. За спеціальностями «Середня освіта (Музичне мистецтво)», «Музичне мистецтво», «Середня освіта (Образотворче мистецтво)», «Дизайн» навчаються студенти-іноземці на бакалаврському та магістерському рівнях вищої освіти. 


Навчальна робота


 Фундаментальна підготовка фахівців зосереджена на трьох кафедрах:

 • музикознавства та методики музичного мистецтва;
 • театрального мистецтва; 
 • образотворчого мистецтва, дизайну та методики їх навчання,

у складі яких сьогодні працює 5 лаборантів, інженер комп’ютерного класу, майстер з настроювання музичних інструментів, 13 концертмейстерів, 50 науково-педагогічних працівників  з яких: 2 доктори наук, 9 професорів, 20 кандидатів наук, 27 доцентів. Частка НПП носять почесні звання, з них: 6 народних артистів України, 1 народний художник України, 4 заслужених діячів мистецтв України, 3 заслужених артисти України, 3 заслужених працівники культури України, 1 заслужений архітектор України, 1 заслужений художник України, серед яких: 

 • доктор мистецтвознавства, професор Олег Смоляк;
 • докторка педагогічних наук, професорка  Людмила Кондрацька;
 • народний артист України, професор В’ячеслав Хім’як; 
 • народний артист України, професор Ярослав Лемішка;
 • народний артист України, професор Олег Мосійчук; 
 • народна артистка України, доцентка Наталя Лемішка;
 • народний артист України, доцент Мирон Кріль;
 • народний художник України, професор Роман Вільгушинський;
 • заслужений діяч мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, професор Богдан Водяний;
 • заслужена діячка мистецтв України, кандидатка мистецтвознавства, професорка Людмила Ванюга;
 • заслужений діяч мистецтв України, професор Михайло Кузів;
 • кандидат педагогічних наук, доцент Зіновій Cтельмащук;
 • кандидатка педагогічних наук, доцентка Ірина Пацалюк; 
 • кандидатка педагогічних наук, доцентка Зоя Мацишина;
 • кандидат педагогічних наук, доцент Лариса Ороновська;
 • кандидат педагогічних наук, доцент Ірина Гринчук;
 • кандидат педагогічних наук, доцент Лілія  Проців; 
 • кандидат педагогічних наук, доцент Валентина Водяна; 
 • кандидат педагогічних наук, доцент Оксана Довгань;
 • кандидат педагогічних наук, доцент Ярослава Топорівська;
 • кандидатка мистецтвознавства, доцентка Марія Євгеньєва;
 • кандидатка мистецтвознавства, доцентка Оксана Гиса;
 • кандидат мистецтвознавства, доцент Сергій Маловічко;
 • кандидатка мистецтвознавства, доцентка Марія Маркович;
 • кандидатка мистецтвознавства, доцентка Світлана Вольська;
 • кандидатка мистецтвознавства, доцентка Галина Тобілевич;
 • кандидатка мистецтвознавства, доцентка Наталя Рублевська;
 • кандидатка мистецтвознавства, доцентка Ірина Тютюник;
 • кандидатка мистецтвознавства, доцентка Людмила Щур;
 • кандидат мистецтвознавства, доцент Богдан Жулковський;
 • докторка філософії зі спеціальності 025 «Музичне мистецтво», викладачка Олена Спольська;
 • заслужений артист України, доцент Дмитро Губ’як;
 • заслужений артист України, доцент Микола Бажанов;
 • заслужений артист України, доцент Борис Репка;
 • заслужений архітектор України, викладач Михайло Нетриб’як;
 • заслужений діяч мистецтв України, доцент Анатолій Ороновський;
 • заслужений працівник культури України, доцент Анатолій Баньковський;
 • заслужена працівниця культури України, доцентка Наталя Овод;
 • заслужений працівник культури України, викладач Микола Підколодний.

У навчальному процесі викладачі активно використовують електронну систему «Moodle», в якій розробляються інтерактивні комплекси фахових дисциплін, розроблені методичні комплекси фундаментальних теоретичного та практичного циклів програм з використанням технологій дистанційного он-лайн навчання.У навчальних програмах фахових дисциплін передбачено диференційований підхід до навчання студентів, який зумовлений різницею у довузівській базовій мистецькій освіті контингенту абітурієнтів і націлений на подальше вирішення питання індивідуалізації навчання. В процесі занять широко використовуються сучасні інформаційні технології, технічні засоби навчання. З цією метою функціонує три комп’ютерних класи, де проводяться практичні заняття з історії музики, музичної інформатики, сольфеджіо, гармонії, теорії музики, методики роботи з дитячим музичним колективом, методики музичного виховання, комп’ютерного дизайну, комп’ютерних дизайн-технологій, комп’ютерного інструментування та ін. На факультеті сформована фонотека, яка нараховує близько 700 записів різноманітних музичних творів на аудіо та відеокасетах, дисках СD. Сформована і постійно поповнюється відеотека із записами факультетських творчих колективів, мистецьких заходів та іншого матеріалу культурологічного характеру. Обладнані навчальні аудиторії рисунку, скульптури, дизайну, акторської майстерності, сценічного руху, хореографії, слухання музики, класи індивідуальних занять з вокалу, диригування, музичного інструменту, гримувальний клас, костюмерний цех. Навчальний процес побудований за сучасними технологіями навчання, які передбачають тестові форми контролю знань студентів в тому числі в електронному варіанті, рейтингове оцінювання знань, умінь та навичок студентів за Європейською шкалою оцінювання, що забезпечує індивідуальний підхід в роботі з кожним студентом. 

 Науково-творча робота


Головні напрямки науково-творчої роботи на факультеті зосереджені навколо проблем мистецької освіти, музичної педагогіки, музичної фольклористики, художньо-естетичного розвитку дітей та молоді, мистецтвознавства, музикознавства. Науковий рівень факультету визначає періодичне фахове видання «Наукові записки ТНПУ серія: Музикознавство: традиції та іновації» (головний редактор проф. Ванюга Л.С.), де публікуються матеріали наукових досліджень викладачів, аспірантів, докторантів факультету та інших мистецьких навчальних закладів України і зарубіжжя. На факультеті функціонує науково-дослідна лабораторія «Духовного становлення творчої особистості» (завідувач проф.. Водяний Б.О.), на базі якої розробляється науково-дослідна тема «Організація художньої діяльності, як духовного просвітленя творчої особистості», що отримала номер про державну реєстрацію в Українському інституті науково-технічної і економічної інформації. Факультет мистецтв співпрацює з Національним педагогічним університетм імені Михайла Драгоманова, Вінницьким державним педагогічним університетом імені Михайла Коцюбинського, Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника, Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка, Інститутом мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима Рильського НАН України, Харківською академією мистецтв, Дрогобицьким державним педагогічним університетом імені Івана Франка; в рамках наукового співробітництва та академічної мобільності студентів – з університетом Яна Длугоша в Ченстохові (Польща), За останні роки викладачами факультету опубліковано 4 монографії, 12 навчальних посібників, 2 підручники, яким надано гриф МОН, більше 200 наукових статей у фахових виданнях. На факультеті організовано  Всеукраїнські та міжнародні конференції:

 • Всеукраїнські фестивалі-конкурси кобзарського мистецтва «Срібні струни» імені Зіновія Штокалка (2006, 2008, 2011, 2018 р. р.).
 • Мистецька освіта як чинник людиностановлення (2006 р., 2007 р., 2013 р.).
 • Соломія Крушельницька та світовий музичний простір (2007 р.).
 • Духовна музика в контексті сучасного хорового виконавства (2008 р),
 • Мистецтво у нелінійному просторі (2018, 2023 р. р.).

Окрім цього, проведено більше 600 концертів та виставок творів образотворчого мистецтва. До активної науково-дослідної роботи та творчо-виконавської діяльності під керівництвом досвідчених викладачів залучаються студенти та магістранти. Кращі з них стають призерами і переможцями Всеукраїнських і Міжнародних олімпіад та конкурсів з музичного мистецтва, образотворчого мистецтва, дизайну, художнього слова, публікуються у фахових наукових виданнях, студентському науковому віснику ТНПУ. Серед них: Н. Лещук, У. Шерстій, Е.-Б. Атаманчук, І. Бобко, С. Бронецька, С. Буранич, А. Величко, Є. Лацік, Ю. Небесна, М. Кирея, А. Оленин, Б. Нікітюк, І. Артимович, К. Папуша, В. Андрусишин, П. Гаврас, Н., Л. Кінаш, І. Васильчишин, П. Петрига, Н. Балан, А. Остряннікова, В. Молдаванчук та ін. Досягнення на творчій ниві демонструють випускники: народна артистка України Оксана Пекун, заслужений артист України Олександр Бурміцький, заслужена артистка України Надія Гусяниця, заслужена працівниця культури України Надія Кулик, Лауреат Міжнародних і Всеукраїнських конкурсів Любомир Чермак, Лауреат Всеукраїнських конкурсів вокальне тріо Тернопільської обласної філармонії у складі Наталії Бойко, Надії Гусяниці, Оксани Лісовець-Дячун та філармонійний чоловічий квартет “Акорд” у складі Володимира Футорського, Ярослава Якимчука, Андрія Затонського і Володимира Гапія вокальний гурт «Тріода» у складі Андрія Гамбаля, Володимира Рибака та Андрія Липко. 


Виховна робота


Виховна робота на факультеті проводиться відповідно до концепції виховної роботи ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серед її основних напрямів:

 • проведення тематичних виховних заходів у академічних групах;
 • відвідування концертів, театральних вистав, мистецьких виставок;
 • організація культурно-просвітницьких та мистецьких програм силами викладачів та студентів факультету;
 • відвідування меморіальних музеїв діячів української культури (С. Крушельницька, В. Гнатюк, Л.Курбас); 
 • традиційні відзначення студентських свят: “Нові імена” (свято першокурсників), дні факультету;
 • традиційні святкування ювілейних дат, присвячених митцям України та світової художньої культури. 

За роки функціонування факультету було організовано і проведено близько 700 культурно-просвітницьких заходів, мистецьких програм, виставок робіт образотворчого мистецтва серед яких: 

 • мистецькі програми, присвячені річницям від дня народження Тараса Шевченка;
 • тематичні програми, приурочені до Всеукраїнських прощ у с. Зарваниця; • презентація “Мистецьких вечорів” у студентському КМЦ “Світлиця”;
 • цикли радіо і телевізійних передач: ”Молодіжна Різдвяна вечірка”; ”Мистецькі обрії”; ”Під срібні звуки бандури”; “Колядки”.
 • щорічні виставки студентських творчих робіт з живопису, графіки, комп’ютерної графіки, декоративного мистецтва, художнього фото «Вернісаж» та багато інших. 

Поряд з навчально-виховною та науковою роботою на факультеті успішно ведеться художньо-творча, концертна діяльність. Відомі в області та за її межами мистецькі колективи стали навчальними лабораторіями, де студенти вдосконалюють набуті фахові знання та навички. 

Мистецькі колективи

Ансамбль бандуристів ТНПУ ім.В.Гнатюка 

Танцювальний ансамбль «Веснянка» ТНПУ ім.В.Гнатюка 

Хорова капела «Освіта»

Молодіжний хор ТНПУ ім.В. Гнатюка  

Ансамбль народної музики «Музики»

візитка алегро

Естрадна студія

 

  Естрадний оркестр